Nyheder og arrangementer

MOTION, GLÆDE, FÆLLESSKAB

Nyheder og Arrangementer

20. februar 2024

INDKOMNE FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING

Der er indkommet 2 forslag til foreningens generalforsamling 2024:


1. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer.
Bestyrelsen foreslår en række ændringer til foreningens vedtægter. Det der er markeret med rødt, slettes og det indebærer nogle justeringer, som er markeret med kursiv. Se vedhæftede her.


2. Forslag fra Hanne og Bjarne.
Bestyrelsen deltager gratis i de af foreningens arrangementer der afholdes i løbet af sæsonen. Dette begrundes med det store ulønnede arbejde, bestyrelsen gør for alle os andre: f.eks vask af overtrækstrøjer mm., deltagelse i div. møder, udformning af overskueligt (og flot) regnskab, formidling af kaffe og samvær tirsdag & torsdag, samt alt det vi ikke er klar over.

Bestyrelsen glæder sig til at se rigtig mange til vores generalforsamling, vi ses.

Med venlig hilsen Bestyrelsen.08. februar 2024

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Foreningen holder generalforsamling tirsdag d. 27. februar
kl. 12.30 og det foregår i mødelokale 3.

Der vil blive serveret lidt at drikke, sodavand, øl og chips.

Så husk at have en lille madpakke med hjemmefra.


Find følgende her: 

  1. Indkaldelse
  2. Foreningens vedtægter
  3. Bestyrelsens beretning 2023
  4. Regnskab 2023 og budget 2024